Banner2
ซิมเน็ต
โปรเน็ต Icon
เช็คพัสดุ Ems
เช็คพัสดุ Kerry
000000

เลข 7 กับเรื่องที่ควรรู้  ในมิติแห่งความเป็นศาสตร์

 เลข 7 นั้น เป็นตัวเลขแห่งความจริง ที่แฝงตัวอยู่ในศาสตร์ทุกศาสตร์ ที่เป็นความจริง

 เลข 7 เหมือน  นักวิทยาศาสตร์

ที่ได้ทำความเข้าใจ พิสูจน์รู้ว่าเคมีตัวนี้ มีโครงสร้างอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร

ที่ได้ทำความเข้าใจ พิสูจน์รู้ว่าเคมีตัวนี้ มีโครงสร้างอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร

แล้วเมื่อมารวมตัวกับเคมีอีกตัวหนึ่ง จะเกิดเป็นเคมีใหม่ ที่มีลักษณะอย่างไร

ก็บรรจุลงใน ” ตารางธาตุ ” เป็นองค์ความรู้ที่เสถียรแล้ว เหมือน 1 + 1 เป็น 2

เลข 7 เหมือน  นักภาษาศาสตร์

ที่รู้ที่มาที่ไปของภาษา เมื่อนำคำสองคำมารวมกัน มาสนธิกัน

อาจตัดต่ออักษรพยัญชนะบางตัว แยกความหมายให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน หรือ เกิดเป็นความหมายใหม่

จะแปลจากหลังมาหน้า อะไรก็แล้วแต่ ก็จะบัญญัติหลักการใช้ให้ถูกต้อง  จนเกิดเป็นหลัก ” ไวยากรณ์ “

เลข 7 เหมือน  นักศิลปศาสตร์

ที่รู้ว่า หากนำสีเหลืองมาผสมกับสีแดง ก็จะเกิดเป็น ” สีส้ม “

กำหนดเป็นศาสตร์ เรียก ” ทฤษฎีสี ” ไม่ใช่เกิดจากสถิติ แต่เป็นเรื่องของทฤษฎี เพราะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกครั้ง

เลข 7 เหมือน  คีตกวี

ที่มีความเข้าใจในโครงสร้างของตัวโน๊ต สร้างสัญญาลักษณ์ที่มีความเป็นสากล

อยู่เมืองไหน ประเทศไหน ส่งโน๊ตให้กัน ก็เล่นได้เป็นเพลงเดียวกัน นี่ก็คือ “ศาสตร์ “

ดังนั้น เลข 7 จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นการตกผลึกในภูมิปัญญา และความเสถียรในทางความคิด มิได้จำกัดตัวเองอยู่

ในกรอบแคบๆ

เลข 7 จึงไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไร เพียงแต่ อาจต้องใช้เวลาที่นานกว่า ในการสั่งสม องค์ความรู้ให้อัดแน่นอยู่ในตัวเอง

ติดตามบทความอื่น

ความหมายของ เลข 7