Banner2
ซิมเน็ต
โปรเน็ต Icon
เช็คพัสดุ Ems
เช็คพัสดุ Kerry
000000

” 7634 กลุ่มเลขนี้ ลึกซึ้งยิ่งนัก “


จากมุมมองแรก กลุ่มตัวเลข 7634 จะสะท้อนภาพบทประพันธ์อมตะหรือนิยายรักข้ามภพข้ามชาติ ได้เป็นอย่างดี
คือ การกลับมาโดยสัญญาที่มีต่อกัน ความรักผูกพันตราบชั่วฟ้าดินสลาย ความอดทนบากบั่นร่วมทุกข์ร่วมสุขที่มีให้กัน มันคือพันธะสัญญาที่ต่างฝ่ายมีให้กัน ทั้งหมดนี่คือมุมของ ” ความรักที่ซื่อสัตย์และมั่นคง
มุมมองที่สอง แต่หากจะมองไปในภาพธุรกิจแล้ว กลุ่มตัวเลขนี้คงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งสำหรับ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการการผูกขาดทางการค้า หรือพ่อค้าที่ต้องการมีลูกค้าต่อเนื่อง ขาประจำ
นอกจากนี้ยังส่งผลดีในเรื่องการทำสัญญาระยะยาว การได้รับสัมปทาน
พลังของ กลุ่มตัวเลข 7634 นี้ สามารถทำให้ผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลมีความหนักแน่น มีความมานะบากบั่น ต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตได้เป็นอย่างดี
และมุมมองนี้ สำหรับผู้ที่เริ่มจะหมดไฟ ท้อถอยกับชีวิต พลังจากกลุ่มตัวเลข 7634 นี้ จะทำให้ผู้นั้นกลับมีแรงอึดขึ้นมาได้อีกครั้ง
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
7634 จึงเป็นกลุ่มตัวเลขแห่ง คำมั่นสัญญาว่า จะต้องทำให้สำเร็จ