Banner2

ซิมเน็ต
โปรเน็ต Icon
เช็คพัสดุ Ems
เช็คพัสดุ Kerry
000000

ผลรวม 40

มีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ ชอบทำให้ผู่อื่นทึ่ง ช่างสังเกตุ ค้นหาข้อมูลเก่ง มักได้รับรู้ความลับของผู้อื่น แต่จะปิดบังความลับของตัวเอง ฉลาดแกมโกง เอาตัวรอดเก่ง มักได้ทำงานเกี่ยวกับข่าวสาร หรือการทำงานทางลับต่างๆ เป็นคนใฝ่รู้ชอบค้นคว้าหาความรู้ ชอบสนุกสนาน สุขสบาย ชอบเดินทางไกลท่องเที่ยว ชอบสิ่งใหม่ๆ และแปลกๆ ไม่อยู่นิ่ง และมักมีความสำเร็จแบบมหัศจรรย์ ได้มาอย่างปฏิหารย์